Aktualności

czwartek, 20.06.2013

Powódź w Niemczech na obrazach satelitarnych

landsat powodz - Kopia

Pozostając w tematyce powodziowej, amerykańska agencja kosmiczna NASA opublikowała zobrazowania satelitarne powodzi w Niemczech pozyskanych z satelity Landsat 8 (powyżej) i spektroradiometru MODIS (poniżej). Zaprezentowano zdjęcia  przed i w trakcie powodzi.

modis powodz

Przy okazji mamy możliwość porównania zobrazowań, przedstawiających to samo zjawisko, o różnej rozdzielczości przestrzennej. Wielkość piksela zdjęcia zarejestrowanego z satelity Landsat 8 wynosi 30 m, natomiast ze spektroradiometru MODIS, w tym przypadku, 250 m. W aktualności z dnia 18 czerwca przedstawiono zobrazowanie sytuacji powodziowej z satelity RapidEye z rozdzielczością przestrzenną 5 m.

 

Źródło: NASA Earth Observatory

wtorek, 18.06.2013

Powódź w Niemczech oczami RapidEye

Na początku czerwca fala powodzi nawiedziła wiele rejonów Europy Środkowej. Jedynym z krajów, które poważnie ucierpiało w wyniku podtopień i powodzi były Niemcy. System RapidEye dostarczył pierwsze zobrazowania zalanych terenów Niemiec już 5 czerwca, czyli w okresie wysokiej fali powodziowej.


RapidEye to konstelacja 5 satelitów obrazujących powierzchnię Ziemi z 5-cio metrową rozdzielczością przestrzenną w 5 zakresach spektralnych (RGB, RedEdge, NIR). Obrazy, które dostarczył system RapidEye zostały poddane analizie przez Centrum Satelitarnego Zarządzania Kryzysowego DLR (DLR Centre for Satellite-based Crisis Information).


Obrazy prezentujące sytuację w Niemczech przed i w trakcie powodzi można obejrzeć i pobrać ze strony RapidEye.

rapideyeŹródło: RapidEye

piątek, 31.05.2013

Początek misji Landsata-8

Wczoraj, 30 maja agencja NASA oficjalnie przekazała kontrolę nad satelitą Landsat Data Continuity Mission (LDCM) Służbie Geologicznej USA (USGS), jednocześnie zmieniając nazwę na Landsat-8. landsat 8
Od czasu wystrzelenia satelity 11 lutego br., przechodził on liczne testy, które potwierdziły, że satelita osiągnął już pełną operacyjność i jest gotowy do pracy. Przewiduje się, że Landsat-8 ma dostarczać co najmniej 400 scen dziennie.


Landsat-8 posiada dwa instrumenty teledetekcyjne OLI oraz TIRS. Pierwszy to kontynuacja urządzenia ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) Landsata-7. Zobrazowania będą rejestrowane z rozdzielczością przestrzenną od 15 do 100 metrów w promieniowaniu widzialnym i w podczerwieni. Dodatkowo urządzenie będzie zbierać dane dla dwóch nowych pasm: aerozoli (433 - 453 nm) oraz cirrus (1360 - 1390 nm). Urządzenie TIRS (Thermal Infrared Sensor) będzie generować obrazy termalne w rozdzielczości 100 metrów.

 

Misja Landsat zapewnia nieprzerwane obrazowanie Ziemi od 40 lat. Zdjęcia satelitarne generowane przez Landsata-8 będą dostępne za darmo.

 

Źródło: NASA

 

poniedziałek, 27.05.2013

Wykrywanie cirrusów przez Landsata-8

landsat

NASA zaprezentowała właśnie działanie nowego kanału "cirrus" (1380 nm) do wykrywania chmur pierzastych. Cirrusy są bardzo cienkie, przez to nie widoczne na zobrazowaniu. Mają jednak duży wpływ na wyniki analiz zdjęć satelitarnych.
Na przykładowym zobrazowaniu wybrzeża Morza Aralskiego w kompozycji w barwach naturalnych chmury są nie widoczne i można stwierdzić, że zdjęcie wykonano przy bezchmurnym niebie.

landsat cirrus

Jednak analiza zdjęcia w nowym kanale pokazuje, że chmur cirrus było w tym czasie bardzo dużo. Zastosowanie tego kanału będzie więc ogromne. Umożliwi on lepsze dobieranie zdjęć bezchmurnych, lub w przypadku wybrania zdjęcia z chmurami cirrus możliwość skutecznego ich wyeliminowania.

 

Satelita Landsat-8 (Landsat Data Continuity Mission) został wystrzelony 11 lutego br., a pełną operacyjność osiągnie w maju.

 

Źródło: NASA

poniedziałek, 20.05.2013

Satelitarny monitoring stanu upraw

rolnictwoMonitorowanie stanu użytkowania gruntów rolnych opiera się na połączeniu danych otrzymywanych z obserwacji satelitarnych, prognoz meteorologicznych, modelowania biofizycznego oraz analiz statystycznych. Zobrazowania satelitarne o rożnej rozdzielczości przestrzennej pozwalają monitorować wiele parametrów, takich jak rodzaj roślin, promieniowanie słoneczne, pokrywę śnieżną, wskaźnik LAI (ang. Leaf Area Index – powierzchnia projekcyjna liści), czy wskaźnik NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index – znormalizowany wskaźnik zieleni).

 

Integracja tych parametrów przyczynia się m.in. do optymalizacji nawadniania i racjonalnego stosowania nawozów, poprawy stanu upraw, monitorowania właściwości gleby, takich jak szorstkość i wilgotność, czy tworzenia modeli ewapotranspiracji. Dane satelitarne pozwalają prognozować stan i wzrost plonów, identyfikować obszary problemowe, analizować trendy i wykrywać anomalie oraz zmniejszać koszty i zakres badań terenowych poprzez rozpoznawanie obszarów szczególnego zainteresowania tzw. hot spotów.

 

Satelity misji Sentinel-1, -2 i -3 będą przydatne w monitoringu stanu upraw dostarczając:

• danych radarowych w paśmie C (Sentinel-1),
• wielospektralnych zobrazowań dla obszarów lądowych o szerokim pasie rejestrowania i z krótkim czasem rewizyty (Sentinel-2),
• wielospektralnych zobrazowań optycznych w 21 kanałach spektralnych z rozdzielczością przestrzenną 300 m (Sentinel-3),
• długoterminowych i ciągłych danych (wszystkie satelity misji Sentinel).

 

Zapraszamy do zapoznania się z zeszytem Copernicus (GMES)!

 

Źródło: Program Copernicus

 

środa, 15.05.2013

Zobrazowania satelitarne w zarządzaniu kryzysowym

kryzys Kryzysy humanitarne obejmują zarówno katastrofy spowodowane przez człowieka, jak i katastrofy naturalne. Każdego roku miliony ludzi jest bezpośrednio zagrożonych klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi, czy epidemiami. Dodatkowo, zachodzące zmiany klimatu zwiększają ilość ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi czy huragany. Skutki kryzysów humanitarnych są często tragiczne, dlatego tak bardzo niezbędna jest szybka pomoc i dobre zarządzanie.

 

Dokładne, aktualne i szybkie informacje na temat katastrofy pozwalają lepiej i bardziej efektywnie zarządzać działaniami ratowniczymi oraz mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia obywateli oraz minimalizują koszty.

 

Zobrazowania satelitarne w zarządzaniu kryzysowym:

• pozwalają zidentyfikować obszary wymagające priorytetowego otrzymania pomocy humanitarnej i finansowej,

• są szczególnie użyteczne w regionach, które nie posiadają aktualnych danych kartograficznych,

• wysokorodzielcze zobrazowania satelitarne oraz dane radarowe mogą być wykorzystywane do przygotowania dokładnych map terenu oraz do analiz środowiskowych,

• pozwalają ocenić stopień szkód.

 

Dane satelitarne misji Sentinel-1 i Sentinel-2 programu Copernicus (GMES) będą bardzo pomocne w zarządzaniu kryzysami humanitarnymi, ponieważ dostarczą one:

• zobrazowań radarowych, które mogą być pozyskiwane zarówno w dzień, jak i w nocy w każdych warunkach meteorologicznych (Sentinel-1),

• wysokorozdzielczych zobrazowań optycznych (Sentinel-2),

• dokładnych i aktualnych map referencyjnych dla dużych obszarów, dzięki częstym rewizytom i szerokiemu pasowi rejestrowania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zeszytem Copernicus (GMES)!

 

Źródło: Program Copernicus

 

wtorek, 14.05.2013

Bądź gotowy na Sentinela-1

Simulated Sentinel-1 data node full image

W tym roku ma wystartować Sentinel-1 - pierwszy z pięciu planowanych satelitów misji Sentinel. Satelita będzie rejestrować obrazy radarowe o rozdzielczości 5 m w pasie o szerokości 250 km, które mają być dostępne dla wszystkich za darmo.

 

W celu zapoznania przyszłych użytkowników z oferowanymi danymi i lepszego przygotowania się do ich wykorzystania, Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła przykładowe dane, jakie powinien dostarczać ten satelita. Póki co zaprezentowano zdjęcia radarowe na pierwszym poziomie przetworzenia (Level-1), wykonane na bazie zobrazowań radarowych pozyskanych przez satelitę Radarsat-2.

 

Na dzień dzisiejszy dane mogą pobrać tylko uczestnicy projektu Copernicus (GMES), ale za kilka tygodni ESA planuje udostępnić je pozostałym zainteresowanym, o czym poinformujemy.

 

Źródło: Europejska Agencja Kosmiczna

piątek, 19.04.2013

European Space Expo w Warszawie!

expo

W dniach 4-9 maja w Warszawie odbędzie się European Space Expo. Ta interaktywna wystawa pozwoli zapoznać się z usługami i narzędziami opracowywanymi w ramach europejskich programów kosmicznych w zakresie obserwacji Ziemi - Program Copernicus (GMES) oraz nawigacji satelitarnej - Programy EGNOS i Galileo. Głównym celem wystawy jest zaprezentowanie pozytywnego wpływu, jaki europejskie programy kosmiczne wywierają na codzienne życie obywateli Europy.

 

Wystawa gościła już w wielu miastach Europy (Kopenhaga, Tuluza, Helsinki, Bruksela, Wiedeń, Larnaka, Londyn, Madryt, Budapeszt i Hanower), przyciągając w tym czasie tłumy ludzi.


Informacje praktyczne:

Wystawę będzie można oglądać przed Pałacem Kultury i Nauki w dniach 4-9 maja w godzinach 9.00-18.00 (poniedziałek-czwartek) oraz 10.00-18.00 (sobota i niedziela). Wstęp wolny. Wystawa będzie prezentowana w języku polskim i angielskim.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Źródło: Komisja Europejska

 

czwartek, 11.04.2013

Zobrazowanie Europy co 5 minut!

img press 130409 rssSatelita meteorologiczny Meteosat-9 przejął właśnie usługę rapid scanning imagery service (RSS) po swoim poprzedniku Meteosat-8. Dzięki temu będzie on dostarczał zdjęcia satelitarne Europy i Afryki Północnej co 5 minut, a nie jak wcześniej co 15 minut. Teraz to zadanie przejął jego następca Meteosat-10 (wystrzelony 10 lipca zeszłego roku). Natomiast Meteosat-8, po 11 latach pracy, będzie służył jako aparat zapasowy.

 

Satelity geostacjonarne Meteosat zostały zbudowane przez organizację EUMETSAT w celu obserwacji pogody i prowadzenia badań meteorologicznych. Satelity Meteosat-8, -9 i -10 dostarczają zobrazowań Europy i Afryki, natomiast Meteosat-7 działa nad Oceanem Indyjskim.

 

Źródło: EUMETSAT

poniedziałek, 08.04.2013

Program Copernicus siłą napędową dla wzrostu gospodarczego

Podczas V edycji corocznej konferencji na temat polityki kosmicznej UE (29 - 30 stycznia 2013 r., Bruksela), Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, wykazał jak duże znaczenie dla obywateli mają wszelkie działania kosmiczne. Szacuje się, że Program Copernicus (GMES) pozwoli utworzyć nawet 84 000 nowych miejsc pracy w Europie do 2030 roku. Pełny i swobodny dostęp do informacji i danych Programu powinien ułatwić ich komercyjne zastosowanie w wielu różnych sektorach, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego w krajach UE. Dużą rolę w kształtowaniu europejskiej gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy stanowią także inne unijne programy kosmiczne, takie jak Galileo i EGNOS.

 

Źródło: Copernicus Observer; The European GNSS Agency

 

 

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

Czy posiada Pan(i) wiedzę na temat teledetekcji satelitarnej?

Tak, wiem na ten temat dość dużo - 18,2%
Tak, ale znam jedynie podstawy - 54,5%
Nie, jest to dla mnie nowość - 27,3%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA