Repozytorium

Celem repozytorium jest promowanie dobrych praktyk wśród jednostek administracji publicznej. Nowoczesne narzędzia mogą być z powodzeniem wykorzystywane w realizacji działań na szczeblu krajowym oraz regionalnym. Różnorodność możliwości pozwala na zastosowanie ich niemal w każdym obszarze działalności instytucji. W zestawieniu zostały uwzględnione sprawdzone rozwiązania, stosowane zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

 

 

Przykłady polskich dobrych praktyk:

 

  • Obszary miejskie

          Dane satelitarne – wsparcie w analizie procesu suburbanizacji

 

  • Rolnictwo

Ocena stanu rozwoju roślin uprawnych w Polsce na podstawie informacji pozyskiwanych za pomocą zdjęć satelitarnych 

 

Zastosowanie danych terenowych w Polsce do walidacji produktów BioPar

 

Zmienność warunków przezimowania rzepaku na obszarze Polski

 

Jakość danych biogeofizycznych CROP CIS

 

  • Pokrycie i użytkowanie terenu

            Opracowanie baz danych CORINE Land Cover

 

  • Zagrożenia naturalne

Analiza przebiegu powodzi na Wiśle i Odrze w 2010 roku

 

FLOREO – Satelitarny monitoring ryzyka powodziowego

 

  • Monitoring obszarów naturalnych

Wielkoskalowe monitorowanie obszarów chronionych NATURA 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcji

 

Więcej dobrych praktyk można znaleźć w ogólnodostępnych zasobach internetowych:

 

 

 

 

copernicus

Program monitorowania Ziemi, wcześniej znany po nazwą GMES (Global Monitoring for Environment and Security – Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa). Główne cele programu to opracowanie metod monitoringu stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Zgromadzone w ten sposób dane są z powodzeniem wykorzystywane w zarządzaniu środowiskiem oraz bezpieczeństwem obywateli Unii Europejskiej poprzez szybsze reagowanie w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych, a także efektywniejsze korzystanie z zasobów środowiska i monitorowanie jego komponentów (np. jakość wód czy powietrza).

 

Pobierz dobre praktyki

 

 

 

 

GMOSAIC logo1

G-MOSAIC (GMES services for Management of Operations, Situation Awareness and Intelligence for regional Crises) to projekt, którego celem jest dostarczenie odpowiednich danych niezbędnych do wczesnego ostrzegania I zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz zarządzania kryzysowego na całym świecie. Ponadto, w ramach projektu rozwijane są również produkty, metody i usługi pilotażowe, dostarczające geoinformacji  i wspierające politykę zewnętrzną UE w zakresie GMES.

 

Pobierz dobre praktyki

 

 

 

 

ESA

Europejska Agencja Kosmiczna powstała w 1975 roku. Jej główne cele to planowanie, finansowanie i realizacja badań kosmicznych, użytkowe wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi a także rozwój technologii kosmicznych (np. współudział w budowie i eksploatacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej).

 

Pobierz dobre praktyki

 

 

 

 

usforestservice

Portal agencji federalnej Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa. Jej celem jest zarządzanie gruntami publicznymi narodowych lasów i łąk, a także organizacja badań leśnych na świecie. Agencja zapewnia również pomoc finansową i techniczną dla prywatnych i państwowych agencji, zajmujących się gospodarką leśną. 

 

Pobierz dobre praktyki

 

 

 

 

eopower logo

EOPOWER to projekt prowadzony przez Zespół Obserwacji Ziemi CBK PAN. Jego celem jest promocja produktów i narzędzi informatycznych, umożliwiających obserwację Ziemi z pułapu satelitarnego. Zbierane w ten sposób dane staną się częścią bazy danych portalu GEOSS (The Global Earth Observation System of Systems).  W ramach projektu działa portal internetowy, który pełni nie tylko funkcję edukacyjną, ale umożliwia również kontakty między różnymi podmiotami. Działania te wpisują się w ramy europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju.

 

Pobierz dobre praktyki

 

 

 

Logo CBK-PAN

Zespół Obserwacji Ziemi jest zakładem w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Podstawowymi kierunkami badań i działań ZOZ są teledetekcja satelitarna, analizy danych geoprzestrzennych, rozwiązania informatyczne. ZOZ aktywnie uczestniczy w realizacji projektów naukowo - badawczych i aplikacyjnych na szczeblu krajowym i europejskim, a także popularyzacji nauki.

 

Pobierz dobre praktyki

 

 

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

Czy korzystasz w swojej pracy ze zdjęć satelitarnych?

Tak, bardzo często - 47,4%
Tak, ale tylko czasami - 18,4%
Nie, ale korzystam ze zdjęć lotniczych/ortofotomapy - 18,4%
Nie, nie korzystam - 15,8%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA