Opracowanie baz danych CORINE Land Cover

 

 

Wstęp

 

Od początku istnienia programu CORINE Land Cover(CLC) Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie realizuje prace związane z tworzeniem i aktualizacją bazy danych o pokryciu terenu w Polsce. Obecnie trwają prace nad najnowszą wersją CLC 2012. Wszystkie produkty: CLC 2012, poprawiony w ramach bieżących prac CLC 2006 oraz dane o zmianach w pokryciu terenu 2006-2012 zostaną przekazane Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (GIOŚ) w Warszawie, który nadzoruje prace CORINE w Polsce.


Instytucja/instytucje

 

Centrum Teledetekcji IGiK pracuje cyklicznie nad tworzeniem i aktualizacją bazy danych o pokryciu terenu CORINE Land Cover. Znajomość technik teledetekcyjnych oraz doświadczenie w interpretacji wizualnej zdjęć satelitarnych pozwoliły na realizację prac wykonanych w ramach programu CORINE. Wyniki prac są przekazywane do GIOŚ, który następnie przedstawia je do Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). EEA jest kierownikiem projektu CORINE oraz pełni funkcję koordynatora prac realizowanych w krajach europejskich.

 

Dane

 

Do opracowania bazy zawierającej dane o pokryciu terenu w Polsce były wykorzystywane zdjęcia satelitarne IRS i SPOT. Zróżnicowany termin rejestracji zdjęć stanowił trudność w poprawnej interpretacji wizualnej zdjęć. W celu ułatwienia rozpoznania poszczególnych form pokrycia trenu zastosowano dwukrotne obrazowanie kraju w różnych sezonach wegetacyjnych. Miało to eliminować błędy związane z niewłaściwą interpretacją zmian pokrycia terenu.

 

Narzędzia i metodyka

 


Klasy pokrycia terenu wyróżnione w CLC są opracowane w trzech poziomach. Taki poziom szczegółowości pozwolił na opracowanie baz danych pokrycia terenu dla całej Europy. W Polsce, na poziomie trzecim, czyli najbardziej szczegółowym, występuje 31 klas pokrycia terenu. W pracach były identyfikowane obiekty o minimalnej powierzchni 25 ha i szerokości co najmniej 100 metrów. W przypadku baz danych zmian pokrycia terenu zachowano obszary o minimalnej powierzchni zmian 5 ha i szerokości minimalnej również 100 metrów.

 

Wyniki i wnioski

 

Wynikami prac są trzy bazy danych: poprawiony CLC2006, CLC2012 oraz baza danych zmian pokrycia terenu w latach 2006-2012. Dane są dostępne w postaci wektorowej (baza danych zmian) oraz rastrowej (bazy danych o pokryciu terenu). EEA i GIOŚ udostępnia bazy danych CLC bezpłatnie.

 

Dodatkowe materiały

 

clc

Źródło: CORINE Land Cover 2006, IGiK.
http://www.igik.edu.pl/pl/clc2006
http://clc.gios.gov.pl/


Źródła

 

Ciołkosz A., Bielecka E., 2005, Pokrycie terenu w Polsce: bazy danych CORINE Land Cover, nakł. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Ciołkosz A., Bielecka E., 2005, Bazy danych CORINE Land Cover. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa.
Bielecka E., Ciołkosz A., 2004, Mapa pokrycia terenu w Polsce w skali 1: 1 000 000 jako wynik wizualizacji bazy danych CLC-2000, Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 36, pp. 274-287.

 

 

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

W jaki sposób pogłębia Pani/Pan wiedzę nt. teledetekcji satelitarnej?

w pracy, podczas realizacji zadań służbowych - 14,3%
na dodatkowych kursach, szkoleniach, w ramach studiów podyplomowych - 28,6%
samodzielnie poza godzinami pracy (np. korzystając z internetu) - 0%
nie miałam/miałem do tej pory okazji zgłębiać tych zagadnień - 57,1%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA