Vademecum

Serwisy Copernicus (GMES)

Założeniem programu Copernicus jest świadczenie na rzecz obywateli Unii Europejskiej usług informacyjnych, wspomagających skuteczniejsze zarządzanie zasobami środowiska oraz poprawę bezpieczeństwa ludności m.in. w kontekście szybszej reakcji w sytuacjach zagrożenia katastrofami naturalnymi. Dane pozyskiwane za pomocą satelitów i w pomiarach in-situ (prowadzonych z naziemnych stacji pomiarowych oraz sensorów zainstalowanych na statkach powietrznych i morskich) będą przetwarzane w celu przygotowania tzw. serwisów, dostarczających użytkownikom określone produkty informacyjne (mapy tematyczne, bazy danych, raporty).

 

Zaplanowano, iż system świadczenia usług Copernicus osiągnie pełną operacyjność w 2014 r. Podstawowe serwisy Programu, finansowane z funduszy europejskich, będą dostępne bezpłatnie dla szerokiego grona odbiorców i skupią się na sześciu głównych obszarach tematycznych:


monitorowanie środowiska lądowego (Land Monitoring)

 

serwisy LandMonitoringSerwis dostarczy ogólne informacje o pokryciu terenu, a także dodatkowe charakterystyki np. dotyczące przestrzennego zróżnicowania krajobrazu, parametrów biofizycznych, w tym danych dotyczących cyklu wegetacyjnego roślin, stosunków wodnych na danym obszarze, bilansu energetycznego Ziemi.

 

W ramach serwisu zostaną opracowane m.in. warstwy informacyjne o dużej szczegółowości ukazujące przestrzenne zróżnicowanie obszarów antropogenicznych, obszarów leśnych oraz użytkowanych rolniczo, w tym użytków zielonych, terenów podmokłych oraz obszarów pokrytych wodami.

 

monitorowanie środowiska morskiego (Marine Environment Monitoring)

 

serwisy MarineMonitoring

Serwis zapewni regularne informacje na temat stanu oceanów i mórz. Dane dostarczone przez serwis przyczynią się do ochrony i zrównoważonego gospodarowania  zasobami morskimi oraz poprawy bezpieczeństwa na morzu. Serwis znajdzie także zastosowanie w badaniach środowisk przybrzeżnych i morskich.

Informacje dostarczone przez serwis dotyczące temperatury, zasolenia, poziomu morza, prądów morskich oraz wiatru odgrywają kluczową rolę w dziedzinie badań zmian klimatu oraz prognoz sezonowych.

 

 

 
monitorowanie stanu atmosfery (Atmosphere Monitoring)

 

serwisy AtmosphereMonitoring

Serwis dostarcza ciągłych danych i informacji na temat składu atmosfery. Pozwala opisać obecny stan atmosfery i prognozować przyszłą sytuację. Codzienne informacje na temat globalnego składu atmosferycznego (zawartość m.in. gazów cieplarnianych, reaktywnych, ozonu i aerozoli) pozwolą dostosowywać się do zmian klimatu i złagodzić ich skutki.


sytuacje kryzysowe (Emergency Management)

 

serwisy EmergencyManagement

Serwis dedykowany wszystkim podmiotom zaangażowanym w zarządzanie sytuacją kryzysową wywołaną klęskami żywiołowymi i stuacjami nadzyczajnymi, a także włączonych w prowadzenie akcji humanitarnych.

 

Produkty wytwarzane przez serwis wspomagają wszystkie etapy zarządzania kryzysowego, poczynając od zapobiegania i zmniejszenia ryzka wystąpienia sytuacji kryzysowych, poprzez przygotowanie i zaplanowanie działań w przypadku wystąpienia katastrofy, jak i na etapie naprawiania szkód.


bezpieczeństwo (Security)

 

serwisy SecuritySerwis ma na celu wsparcie polityki Unii Europejskiej dotyczącej ochrony granic (lądowych i morskich), w tym wsparcie działań zewnętrznych Wspólnoty.

 

Celem jest m.in. zmniejszenie liczby nielegalnych imigrantów przybywających do UE, zapobieganie przestępczości transgranicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej.


zmiany klimatu (Climate Change)

 

serwisy ClimateChange

Serwis dostarczy informacji nt. monitorowania i prognozowania zmian klimatu. Pozwoli to dostosować się do konsekwencji wynikających ze zmian klimatycznych oraz łagodzić negatywne skutki. Dane pozwolą na opracowywanie scenariuszy bazujących na podstawie różnorodnych prognoz i wskaźników klimatycznych. 

Serwis  korzysta zarówno z pomiarów in situ (stała sieć) oraz z danych satelitarnych.

 Serwis jest wciąż w fazie rozwoju.

 

 

Opracowano na podstawie: Program Obserwacji Ziemi Copernicus

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

Czy posiada Pan(i) wiedzę na temat teledetekcji satelitarnej?

Tak, wiem na ten temat dość dużo - 18,2%
Tak, ale znam jedynie podstawy - 54,5%
Nie, jest to dla mnie nowość - 27,3%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA